c-tfapavuk-tmep

KONVERTOVANIE DÁT TEPLOTY A VLHKOSTI Z CSV TFA PAVÚK DO DB TMEP
Prejsť na obsah

Dôležité upozornenie pre užívateľa aplikácie :

Funkcia KONV. DB TFAPAVUK  => TME , TME1 - 8 vytvára z pomocnej databázovej tabuľky TFAPAVUK   aktualizovaný  obsah  databázových tabuliek  TME , TME 1 AŽ 8.   


Copyright 2018 - 2023 Šaling Ladislav , Poprad , Slovenská republika , EU
Návrat na obsah