c-tfapavuk-tmep

KONVERTOVANIE DÁT TEPLOTY A VLHKOSTI Z CSV TFA PAVÚK DO DB TMEP
Prejsť na obsah

Táto aplikácia umožnuje vykonávať hromadné konvertovanie nameraných dát teplôt a vlhkosti  zariadením TFA Pavúk DTHL Profesionálny bezdrôtový záznam teploty a vlhkosti do databázových tabuliek vizualizácie nameraných hodnôt teploty a vlhkosti  - aplikácia TMEP .

Pred vykonaním konvertovania nameraných teplot a vlhkostí je potrebné prekopírovať aktuálny textový csv súbor " KlimaLoggPro.csv " do root zložky tejto aplikácie na serveri.
Copyright 2018 - 2023 Šaling Ladislav , Poprad , Slovenská republika , EU
Návrat na obsah